Cementové potěry Brno


Lité cementové potěry Brno

MFC Portland 020 je určen pro vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Je velmi vhodný pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost).

Potěry MFC Portland 020 se běžně provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a zpravidla tak nevyžadují další vyrovnání. Před pokládkou tenkovrstvých krytin (PVC, linoleum, marmoleum apod.) doporučujeme povrch vyhladit samonivelační stěrkou např. MFC Level 304 nebo MFC Level 320. Jako podklad je MFC Portland 020 slučitelný s běžně používanými lepidly a podlahovými krytinami.

Cementový potěr: MFC Portland 020 (025, 030) je jemnozrnná litá potěrová směs na bázi cementu, plniva a speciálních přísad. Je dodávána aplikačním návěsem (Transmix / Bremat) jako předem namíchaná čerstvá směs určená k okamžitému zpracování.

Marcon Interier s.r.o. (E-Podlaha.cz) je certifikovaná firma pro pokládku MFC litých podlah

LITÉ PODLAHY NYNÍ S VÝRAZNOU SLEVOU 10%! AKCE PLATÍ DO KONCE SRPNA!

  MFC cementový potěr - certifikovaná firma na lité podlahy    

Napište nám, jakou plochu chcete pokrýt litou podlahou

Klidně se rozepište i o veškerých podrobnostech - vezmeme je v potaz při přípravě cenové nabídky.

 

Výhody realizace cementových podlah návěsem TransMix / Bremat

Míchací a dopravní zařízení TransMix/Bremat je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

Cementové potěry Brno

Hlavní přednosti čerpání cementové směsi návěsem:

 • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu potěru
 • na stavbě je TransMix pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
 • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
 • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu - minimalizace vícenákladů
 • okamžitá kontrola spotřeby 
 • vždy čerstvé - výroba potěru přímo na stavbě zákazníka
 • minimální požadavky na zařízení staveniště 

 Výhody cementových litých podlah:

 • Produktivita a rychlost (cca 1000 m2 podlahové plochy za den)
 • Vhodné do vlhkých prostor
 • Dobrá tepelná vodivost, vhodný pro podlahové topení
 • Nízký koeficient tepelné roztažnosti
 • Vysoký stupeň rovinatosti ± 2 mm.m-1
 • Povrch pochozí po 24 hodinách, 50% zatížení po 5 dnech
 • Minimální objemové změny v průběhu zrání
 • S obsahem polypropylenových vláken

Nevýhody cementových litých podlah:

 • Nutnost dilatací (max. 35m2)
 • Doba vysychání před pokládkou krytiny (cca 28 dní)

Cementové potěry Brno - Vozidlo s materiálem