Anhydritové podlahy Brno

Anhydritové podlahy Brno

Anhydritové podlahy jsou určeny pro lité vyrovnávací (podkladní) vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN.m-2. Anhydritové lité potěry jsou velmi vhodné také pro systémy podlahového vytápění – skladba potěru je homogenní v celé tloušťce bez dalšího hutnění (dobrá tepelná vodivost), není potřeba dilatovat jednotlivé topné okruhy.

Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí ± 2 mm.m-1 a nevyžadují další vyrovnávací stěrku pro pokládku konečné povrchové vrstvy.

Anhydritová podlahy: MFC Anhydrit 020 (025 a 030) je čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury; relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojují, a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností zde

LITÉ PODLAHY NYNÍ S VÝRAZNOU SLEVOU 10%! AKCE PLATÍ DO KONCE SRPNA!

Výhody realizace anhydritových podlah návěsem TransMix / Bremat

Míchací a dopravní zařízení TransMix/Bremat je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

anhydritové podlahy brno

Hlavní přednosti čerpání anhydritové směsi návěsem:

 • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje stabilní kvalitu anhydritové směsi
 • na stavbě je TransMix/Bremat pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
 • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
 • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu - minimalizace vícenákladů
 • okamžitá kontrola spotřeby 
 • minimální požadavky na zařízení staveniště 

Výhody anhydritových podlah:

 • Produktivita a rychlost (cca 1000 m2 podlahové plochy za den)
 • Provozním zatížení do 7,5 kN.m-2 
 • Dobrá tepelná vodivost, vhodný pro podlahové topení
 • Nízký koeficient tepelné roztažnosti 
 • Vysoký stupeň rovinatosti ± 2 mm.m-1
 • Povrch pochozí po 24 hodinách, 50% zatížení po 5 dnech
 • Dlouhá životnost - min. 10 let

Nevýhody anhydritových podlah:

 • Nejsou vhodné do trvale vlhkých prostor
 • Doba vysychání před pokládkou podlahové krytiny (cca 28 dní)

Chcete zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na litou anhydritovou podlahu?  

Klidně se rozepište i o veškerých podrobnostech - vezmeme je v potaz při přípravě cenové nabídky.