Rámcový ceník anhydritových litých podlah

Lité podlahy ceník

Na konečnou cenu anhydritové podlahy má vliv řada faktorů. Tak například cena materiálu - není pevně stanovena a podle lokality a technologie se může cena zásadně měnit a to až v rozsahu několika tisíců Kč na m3. A rozhodně neznamená dražší = kvalitnější.

Konečná cena anhydritu je také závislá na celkové ploše, na které realizace anhydritu probíhá a spotřebě materiálu - ta se liší podle celkové skladby podlahy. Anhydritové podlahy se realizují v tloušťkách od 30 mm (nestlačitelný podklad!!!) do 80 mm.

Každé zakázce vypracováváme cenovou nabídku - konečná cena anhydritové podlahy se skládá se tří položek:

 • materiál
 • čerpadlo
 • uložení (montáž)

Co jaká položka znamená, je asi zbytečné vysvětlovat :)

V případě kompletních realizací se pak přidávají další položky z ceníku anhydritových podlah, nejčastěji je to separační vrstva anebo obvodová dilatace. Jsou ale další, týkající se podlahového topení a izolací do podlah. O tom níže.

Položka

Cena

Cena pokládky - anhydritová litá podlaha

od 54 Kč / 1 m2

Cena pokládky - cementová litá podlaha

od 95 Kč / 1 m2

Čerpání - anhydrit

od 5 000 Kč zakázka / den

Čerpání - cement

od 7 000 Kč zakázka / den

Anhydrit - materiál (litý potěrový beton)

od 3 300 Kč / 1 m3 (33 Kč/1 cm/1 m2)

Cement - materiál (litý potěrový beton)

od 3 800 Kč / 1 m3 (38 Kč/1 cm/1 m2)

 

Vysvětlení tabulky:

Ceník anhydritových litých podlah

Realizace litých betonových podlah se skládá ze třech položek - 1.) Práce - montáž 2.) Čerpání 3.) Materiál. Protože se množí dotazy na cenu cementové lité podlahy, jsou v tabulce uvedeny ceny i u pro tento typ podlah. Ceny jsou uvedeny bez DPH, materiál je včetně dopravy na stavbu. V případě anhydritu pak platí cena jen v případě realizace anhydritové podlahy na připravený podklad - zvýhodněné podmínky realizace!

Cena litých podlah se pohybuje v závislosti na použitém materiálu, na jeho kvalitě, pevnosti 20,25 nebo 30 MPa, zvolené tloušťce podlah, vzdálenosti stavby apod.

Ceník dalších prací spojených s anhydritovou podlahou

  • Pokládka polystyrenu ... 30-60 Kč/m2
  • Pokládka dilatace (vč. materiálu) ... 15 Kč/m2
  • Pokládka separační fólie (vč. materiálu) ... 15 Kč/m2
  • Nadspotřeba materiálu ... 4 000 Kč/m3
  • Broušení šlemu ... 20 Kč/m2 - min. 2 000 Kč (+ doprava 10 Kč/km ze Svojkova)
  • Zaměření mimo den realizace ... 2 000 Kč (+ doprava 10 Kč/km ze Svojkova)

Ceník čerpaní anhydritu

  • Cena za přečerpání: 40 Kč/m3
  • Přístavné: 5 000 Kč/den
  • Doprava čerpadla s obsluhou: 10 Kč/km
  • Pronájem: 250 Kč/15min (od příjezdu na stavbu)